Càrrecs FCEG i Procés d’Unitat

FCEG

Àrea Càrrec Nom
Àrea de Presidència President Nani Llobera i Trias
Vicepresident 1 Joan Guisado i Gámez
Vicepresident 2 Lluís Escala Ribas
Secretària General Maria Casademont i Cavero
Núria Montanyà Tanyà
Anna Ametlla Gutiérrez
Clara Navarro Bria
Àrea Econòmica i de Gestió Administradora Janina Nuño Romrero
Marta Miarons Prat
Albert Hualde
Víctor Peix
David Alonso
Secretària General Maria Casademont i Cavero
Àrea de Xarxa Nacional Albert Sangrà Cervantes
Carla Barrenechea
Oriol Rovira Martorell
Àrea Internacional Comissària Internacional Irene Vallès
Comissari Internacional Tomàs Genís Galofré
Pau Jiménez
Andrea de Luna
Marina Vilà i Esclusa
Àrea de comunicació i identitat escolta Georgina Caldés
Julio Servan
Helena Vallvé
Joel Fortuny Campos
Jaume Agustí Baldirà
Oficina tècnica Oriol Frisach

PROCÉS D’UNITAT

Grup

Nom

Coordinació Anna Ametlla Gutiérrez
Sandra Toledano
Albert Sangrà Cervantes
Organització Guim Fabré
Ainhoa Huguet
Maria Casademont i Cavero
Ideològic Albert Claret
Joan Jornet
Jaume Agustí Baldirà
Cristina Chamorro
Formació Jessica González
Anna Maria Capdevila
Gisela Ferrer
Mètode Marta Téllez
Gerard Prados
Marta Ortega
Pol Rojas
Agrupaments i Territori Núria Montanyà tanyà
Enric Cardelo
Anna Sánchez
Comunicació Georgina Caldés
Julio Servan
Helena Vallvé
Joel Fortuny Campos
Jaume Agustí Baldirà
Internacional Irene Vallès
Tomàs Genís Galofré
Pau Jiménez
Andrea de Luna
Marina Vilà i Esclusa
Relacions Albert Sangrà Cervantes
Carla Barrenechea
Oriol Rovira Martorell
Econòmic i Legal Janina Nuño Romrero
Marta Miarons Prat
Albert Hualde
Víctor Peix
David Alonso
Oficina tècnica Guillem Frutos