Un moviment mundial

L’escoltisme i guiatge

L’escoltisme i el guiatge és un moviment educatiu per a gent jove, autogovernat, independent i no partidista, de base voluntària, obert a tothom sense distinció d’origen, nacionalitat, poble o creença, d’acord amb una finalitat i uns principis compartits i un mètode propi, i institucionalment estructurat en dues organitzacions internacionals: l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i l’Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes (WAGGGS).

La WOSM i la WAGGGS juntes sumen més de 45 milions d’infants i joves que formen part d’aquest moviment global que està en expansió, present a més de 160 països arreu del món.