Avís legal

El contingut d’aquest correu electrònic i els seus annexos són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè la persona destinatària i haver rebut aquest missatge per error, agrairíem que ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

 

L’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la relació que ens vincula. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: FEDERACIÓ CATALANA D’ESCOLTISME I GUIATGE (FCEG), Carrer Mare de déu del Pilar, 18 08003 Barcelona