Cronograma 2009-2019

2009

2009-2010

Es decideix avançar cap a una identitat col·lectiva i una unitat d’acció. Es fa una primera trobada interassocia on s’analitzen les tres entitats. Es realitza una enquesta a tots els agrupaments

2010

2010-2011

Es continua aprofundint en la vivència compartida i en la definició d’uns principis compartits. Per treballar tot això té lloc la Trobada de Caps “en construcció”. S’organitzen quatre grups temàtics per concretar la proposta de principis compartits.

2011

2011-2012

S’evidencia la demanda dels agrupaments per modificar el ritme del procés i augmentar la coneixença i els espais de debat. Els agrupaments treballen per definir uns principis ideològics compartits.

2012

2012-2013

Es treballa, en els consells, al voltant de la diversitat del moviment i la seva resposta a la societat. Els i les representants territorials elaboren una nova proposta de treball territorial.

2013

2013-2014

Responsables de vegueries i demarcacions impliquen als agrupaments en el procés amb dos objectius: fomentar la coneixença interassociativa i definir l’horitzó de l’escoltisme i el guiatge i el full de ruta per assolir-lo.

2014

2014-2015

Les assemblees de les tres associacions acorden iniciar els treballs descrits en el full de ruta amb l’objectiu de crear la nova associació única d’escoltisme i guiatge oberta i catalana.

2015

2015-2016

Té lloc la Trobada 2016 on es treballa amb els agrupaments al voltant dels marcs ideològic, formatiu, metodològic i organitzatiu. Prèviament, els agrupaments ho treballen internament.

2016

2016-2017

Els grups de treball continuen treballant amb referents de les tres associacions. Es fa treball intern als agrupaments i a la Trobada 2017 per generar les propostes dels marcs ideològic, formatiu, metodològic i organitzatiu.

2017

2017-2018

Recull i treball d’aportacions realitzades pels agrupaments sobre els document presentats. (precongrés). Debat dels documents i les aportacions fetes al Congrés de Caps.

2018

2018-2019

Es presenta i se sotmet a votació el projecte de fusió a les tres assemblees.

FASE D’ANÀLISI 2009-2014

Treballar per l’acostament i el coneixement entre les tres associacions de la FCEG, promovent la identitat col·lectiva, la unitat d’acció i la definició d’un horitzó comú.

FASE DE CONSTRUCCIÓ 2014-2018

Definir, amb la participació dels agrupaments, les bases d’una nova associació d’escoltisme i guiatge oberta i catalana

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA DE
NOVA ASSOCIACIÓ 2018-2019