Història de l’escoltisme i el guiatge català

[vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_single_image image=”5169″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”top-to-bottom”][vc_row][vc_column][vc_column_text]

1907. Primer campament escolta a l’illa de Brownsea

Robert Baden Powell (BP) decideix explorar el potencial dels adolescents en temps de pau i cerca vint nois de classes socials diverses per fer el que serà el primer campament escolta. Arran d’aquesta experiència, el 1908 es comença a publicar el butlletí Scouting for Boys, i provoca una ràpida difusió de l’escoltisme entre els adolescents d’Anglaterra.

1910-1912. Inicis del guiatge

Seguint el referent de l’escoltisme neix el guiatge, una proposta similar per a les noies, impulsada per Olave Saint Clair, la dona de BP, nascuts tots dos el 22 de febrer, data que esdevindrà la diada del Pensament Escolta i Guia.

1918. La fraternitat universal com a fonament de l’escoltisme

Després del gran nombre de morts a la Primera Guerra Mundial, Baden Powell decideix convertir la fraternitat universal com a pilar fonamental del moviment escolta arreu del món. Amb la primera Jamboree a l’Olympia de Londres el 1920, l’escoltisme demostra al món que la convivència pacífica entre joves d’arreu del món és possible.

1927. L’escoltisme i el guiatge arrelen a Catalunya

Després de diverses temptatives, el 1927 es crea la Germanor de Minyons de Muntanya, impulsats per Josep Maria Batista i Roca, fortament vinculat al moviment excursionista català, i el 1933, els Boy Scouts de Catalunya. Mossèn Batlle, en bona sintonia amb Batista i Roca, impulsa l’escoltisme catòlic dins de Minyons de Muntanya. De la mateixa manera neix la Germanor de Noies Guies i les Girl Scouts de Catalunya, el 1930.

1936. Unitat de l’escoltisme a Catalunya

Durant els anys trenta, les organitzacions d’escoltisme es coordinen conjuntament i viuen un període de funcionament unificat que dóna lloc a la Institució Catalana d’Escoltisme, per la fusió de Minyons de Muntanya i Boy Scouts de Catalunya. De manera similar, el mateix procés es produeix amb el Guiatge. L’escoltisme i el guiatge català viu en permanent diàleg amb els moviments de renovació pedagògica inspirats per Maria Montessori.

1939. Guerra Civil i clandestinitat

Durant la Guerra Civil l’escoltisme i el guiatge realitzen tasques de suport a la societat. Amb la dictadura queda il·legalitzat el Moviment escolta i guia, que ha de suspendre les seves activitats com a organització. L’escoltisme sobreviu en la clandestinitat gràcies als agrupaments i a l’impuls d’Antoni Batlle, sota el paraigua de l’església.

1959. Opressió del règim franquista i divisió del Moviment

La dificultat per funcionar sota la clandestinitat deixa la Institució Catalana d’Escoltisme sense activitat. Apareixen tres associacions vinculades a través de l’Associació Catalana d’Escoltisme (ACDE), precursora de la FCEG: Minyons de Muntanya, oberts; Boy Scouts de Catalunya, aconfessionals; i Minyons Escoltes, confessionals. En el guiatge, de forma similar, el 1965 es constitueix la federació Guiatge Català (GC), aplegant Germanor de Noies Guies, pluralista; Guies Sant Jordi, confessional; i la coeducativa Noies i Nois Escoltes (NINE), oberta.

1960. Canvis profunds

Model francòfon – model coeducatiu, importància del grup, canvi de simbolismes. Escoltisme masculí i femení, es comença a practicar la coeducació.

1975-1978. Arribada de la democràcia i assumpció de la coeducació

L’escoltisme i el guiatge han estat espai de formació i treball per a la recuperació de les llibertats nacionals. Les organitzacions d’escoltisme i guiatge es constitueixen formalment com a associacions. El 1974, Minyons de Muntanya, Boy Scouts de Catalunya, Germanor de Nois i Noies Guies, l’associació Nova Escolta del País Valencià i alguns agrupaments provinents de NINE, es fusionen en una nova associació: Escoltes Catalans (EC), que es defineix laica, coeducativa i catalana. El 1975, les associacions Guies Sant Jordi i Minyons Escoltes s’unifiquen, tancant el procés de treball en comú iniciat l’any 1968 constituint Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC), com a associació catòlica, coeducativa i catalana.

1977. Constitució de la Federació Catalana d’Escoltime i Guiatge

Arran de les fusions entre les associacions escoltes i guies, el 1977 neix la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), que integra les associacions EC, MEGSJC i NINE; aquesta darrera desapareix el 1984. La legalització de la FCEG i de les seves associacions federades no es fa fins al 1983, quan la Generalitat de Catalunya assumeix les competències en matèria de legalització d’associacions. El 1984, la FCEG rep la Creu de Sant Jordi en reconeixement de la seva tasca social i de país.

2004. Darrera integració de la FCEG i reconeixement internacional

El 1983, els grups de la Asociación de Scouts de España presents a Catalunya des dels anys 60 prenen l’acord de constituir Scouts de Catalunya (SC). El 1989 alguns agrupaments d’EC i MEGSJC creen Germanor Escolta de Catalunya (GEC), pluralista. SC i la GEC es fusionen el 2002 per constituir Acció Escolta de Catalunya (AEC), que s’integra a la FCEG el 2004. Paral·lelament, l’any 2000 es signa l’acord amb la Federación de Escultismo en España per reconèixer la FCEG com a entitat que representa internacionalment l’escoltisme que es fa Catalunya a l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM).

2007. Centenari de l’escoltisme

Se celebra arreu del món, i també a Catalunya molt activament.

2008. Crisi de WOSM i treball de la FCEG a la Conferència Mundial de Korea

Durant el curs 2007 l’Organització Mundial del Moviment Escolta viu una forta crisi interna. Aquest fet provoca un treball intens de la FCEG, que va liderar durant la 38a Conferència Escolta Mundial de la WOSM, a Korea, un treball polític i de valors en relació amb el sistema democràtic i econòmic de l’organització mundial.

2009. Inici del Procés d’Unitat de l’escoltisme i guiatge català

Després de la Conferència de Korea i amb l’experiència d’un bon treball conjunt durant aquest esdeveniment, s’inicia un procés d’acostament de les tres entitats de la FCEG per a l’enfortiment i la unitat de l’escoltsime i el guiatge a Catalunya.

2011. Trobada de caps

El 2011, en el marc del Procés d’Unitat es realitza la 1a Trobada de Caps de l’escoltisme i el guiatge de Catalunya amb l’objectiu de projectar els reptes del Moviment pels propers 20 anys. Durant aquest curs també es formen quatre grups temàtics amb representació dels responsables associatius de les tres entitats: grup de país, grup de Territori i Organització, grup d’Espiritualitat i grup de Mètode i Formació. Tots aquests espais d’anàlisi desemboquen en un acord de treball per a la construcció d’una nova identitat col·lectiva i per la unitat d’acció de l’escoltisme i el guiatge català, aprovat a les assemblees respectives el 2011.

2014. Aprovació del Full de Ruta del Procés d’Unitat

Les assemblees de les tres associacions que formen la FCEG aproven el Full de Ruta que descriu el treball a fer conjuntament en els propers anys, que comportarà, si escau, la fusió de les tres entitats, i apostar, novament, per un escoltisme i guiatge unit en una sola associació.

Més informació:
BALCELLS, A., SAMPER, G., L’escoltisme català (1911-1978). Barcanova: Barcelona. 1993.
CASTELLS, J., El reconeixement internacional de l’escoltisme català. FOCIR: Barcelona. 2010.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]