Escoles de Formació

Les escoles de formació són un element clau pel moviment escolta i guia i per la trajectòria formativa i vivencial per l’escoltisme. Els nombrosos espais formatius existents ens permeten trobar-nos amb persones amb les mateixes inquietuds i reptes que nosaltres, conèixer en profunditat el mètode escolta i altres eines de pedagogia, i formar-nos en un ampli ventall d’habilitats i coneixements.

Actualment, està previst que cada persona realitzi el seu itinerari formatiu bàsic a dins de la seva associació, però alhora que tingui accés a tot el ventall de formació especialitzada i de monogràfics que són oferts per a cada una de les escoles de formació.