Terrenys d’acampada i centres escoltes

Els terrenys d’acampada i els centres escoltes són espais ideals per a desenvolupar una sortida o uns campaments amb l’agrupament o la unitat tot fent activitats i projectes des del mètode educatiu escolta. Alhora, molts d’aquests espais ens permeten la possibilitat de viure en l’entorn natural i de fer-hi projectes d’aprenentatge i servei. A continuació trobareu les diferents xarxes de terrenys i centres escoltes que teniu a disposició des del propi moviment per tal de facilitar-ne l’accés:

(110 terrenys) | www.campaments.cat | info@campaments.cat | T. 93 590 27 00
(25 terrenys) | www.acampada.org | acampada@josepcarol.cat | T. 93 268 91 11
(5 terrenys) | www.accioescolta.cat | terrenys@accioescolta.cat | T. 93 601 16 43