Equips de col·laboració per la TroPiCat

Aquest és l’espai per totes aquelles persones que ja estan en alguna comissió desenvolupant i fent realitat la tropicat i també per aquelles persones que voleu venir a fer-la realitat durant el proper 27 i 28 d’abril!

Llistat de comissions i subcomissions:

 • Comissió activitats
  • Subcomissió activitat dissabte tarda
  • Subcomissió vetllada
  • Subcomissió APS diumenge
  • Subcomissió activitat per caps de pioners/caravel·les
 • Comissió logística
  • Subcomissió acreditacions
  • Subcomissió infraestructures i material
  • Subcomissió seguretat dels participants
 • Comissió comunicació
 • Comissió administració

Informacions importants:

 • Els col·laboradros/es han d’estar censats a una de les 3 associacions de la FCEG (si no ho esteu poseu-vos en contacte)
 • Els col·laboradors/es no paguen quota d’inscripció
 • Hi haurà dues reunions de preparació:una primera el 12 d’abril i una segona al matí del dissabte de la tropicat (27 d’abril)
 • Sou una peça clau pel bon desenvolupament d’aquesta gran trobada!

 Inscripció col·laboradors/es:

En aquest formulari podreu escollir les tasques a les que ja us heu compromès o escollir-ne de noves per fer!