S’obre el període d’adhesió a les esmenes de la Plataforma Virtual

S’obre el període d’adhesió a les esmenes de la Plataforma Virtual

Com bé sabeu, fa dues setmanes us vam fer arribar el recull d’esmenes del pre-Congrés que formaran part de la fase d’adhesions. Ara, ha arribat el moment d’adherir-vos a les esmenes proposades pels agrupaments i equips.

La finalitat d’aquest període és seleccionar quines esmenes es treballaran al Congrés de Caps amb l’objectiu de matisar-les, modificar-les i validar-les, si escau, per ser incorporades a la documentació final.

Un cop tinguem les esmenes que es treballaran al Congrés, us les farem arribar perquè pugueu treballar-les durant les dues properes setmanes.

L’objectiu d’aquestes setmanes és que al Consell pugueu analitzar les esmenes i veure amb quines idees esteu d’acord i quines modificaríeu. És interessant que aquest treball us porti a generar un punt de vista com a agrupament i que a l’hora us permeti construir col·lectivament durant el Congrés.

Quan?

El període d’adhesions s’inicia avui mateix, 9 de maig, i finalitzarà el dimarts dia 15 de maig a les 23:59h. Amb aquesta setmana, podreu bolcar a la plataforma virtual el treball que heu fet aquestes dues setmanes i indicar quines són les esmenes a les que us adheriu.

Com adherir-vos-hi?

Igual que amb les propostes d’esmenes i les preguntes, ho farem a través de la Plataforma Virtual. Des de l’espai de “Processos” es visualitzaran les esmenes per marcs, dins de cada marc podrem entrar a “Adhesió a les esmenes” i podreu adherir-vos-hi fent “clic” sobre el botó “ADHERIR-SE”:

 

Com es recomptaran aquestes adhesions?

L’objectiu d’aquest període és seleccionar les 24 esmenes que han rebut més adhesions de les tres associacions per tal que es treballin conjuntament al Congrés.

Per fer aquesta selecció, les esmenes s’ordenaran a partir de la suma del percentatge d’adhesions rebudes de cada entitat sobre el seu cens. D’aquesta forma, les esmenes que rebin un major nombre d’adhesions per part de les tres entitats tindran més valor que les que rebin un nombre d’adhesions desigual.

Per això és tant important que hi participeu, adherint-vos a les esmenes que més creieu que cal treballar al Congrés de caps.

Categories