Esmenes

Després de la fase d’esmenes i preguntes, hem estat treballant de valent per reduir el volum i clarificar al màxim les idees i millores que vau aportar. A l’espera d’iniciar la fase de suports a la plataforma virtual, us fem arribar 2 documents amb els que ja podeu treballar els suports del vostre agrupament o equip a les diferents propostes d’esmena.

 

La complexitat i el volum d’esmenes rebudes ha dilatat la feina d’anàlisi fins ara. Malgrat l’espera, us fem arribar el recull d’esmenes que formaran part de la fase de Validació i Suport, així com també el llistat de les esmenes de format, que inclou tant les que s’incorporen a la documentació, com les que no.

 

Si accediu a la plataforma virtual podreu veure com han estat classificades cadascuna de les esmenes. La majoria passaran al període de suports, moltes han estat incorporades directament a la documentació i d’altres han passat per processos de fusió i transacció acordats amb els agrupaments implicats i els grups de treball de cada un dels marcs.

 

En breu s’iniciarà la darrera fase del pre-Congrés a la plataforma virtual i podreu donar el vostre suport a les esmenes per tal que s’acabin treballant al Congrés de Caps del 2-3 de juny.