[Comunicat] Totes som Can Vies. Can Vies és del Barri

[Comunicat] Totes som Can Vies. Can Vies és del Barri

L’Escoltisme i el Guiatge català rebutja la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de desallotjar i enderrocar Can Vies, el projecte de 17 anys de dinamització social i construcció d’alternatives de la vila de Sants.

Can Vies ha representat al llarg de tot aquest temps un espai d’autogestió, de comunitat i de teixit social. Un espai que ha acollit diverses entitats, veïns i veïnes, i joves amb l’objectiu de generar activitat i dinamitzar l’espai públic d’una vila plena de vida com Sants, quan encara no hi havia equipaments municipals per a joves a la ciutat de Barcelona.

L’espai públic és propietat de tots i alhora no ho és de ningú. Can Vies ha estat de tots i alhora de ningú. L’excessiva regulació de l’espai públic i l’ús privatiu que se’n fa d’aquest, ens obliga a crear i donar suport a alternatives com la de Can Vies i com d’altres que existeixen i seguiran existint arreu del país. Cal prendre consciència de la importància educativa de la implicació social que ens aporten aquests espais.

És per això que l’Escoltisme i el Guiatge dóna –i donarà- suport a la voluntat de les persones a autogestionar-se per a dinamitzar el seu entorn i assolir una major cohesió social a través de teixir comunitat i compartir experiències.

Així mateix, no tan sols rebutgem la violència gratuïta exercida tant per part d’alguns manifestants durant les mobilitzacions de suport a Can Vies –i, especialment, la crema de la furgoneta de TV3 dilluns a la nit-, sinó també l’excessiva violència policial que ha provocat ferits, malestar i tensions entre els veïns i veïnes.

Els agrupaments escoltes de Sants,

    AE Joan Maragall, Escoltes Catalans
    AEiG Montserrat Xavier, Minyons Escoltes i Guies
    AEiG Mossèn Puig i Moliner, Minyons Escoltes i Guies
    AE Skues, Acció Escolta

Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge

Categories