Per un any ple d’escoltisme i guiatge; infants i joves seguim compromeses amb el dret a l’educació

Per un any ple d’escoltisme i guiatge; infants i joves seguim compromeses amb el dret a l’educació

L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 a escala global i, evidentment, també en tot allò que fem des de l’escoltisme i el guiatge català. Ara bé, com no podia ser d’altra manera, l’escoltisme i el guiatge ens hem adaptat a les restriccions i mesures preses pel govern i hem seguit, en molts casos, la nostra activitat des del convenciment que conformem un projecte educatiu transformador i compromès amb la defensa dels drets d’infants i joves. Som, en definitiva, un moviment educatiu essencial i necessari per a la justícia i cohesió social del país.

Ara bé, malgrat la persistència amb què hem enfrontat tots els reptes que ens han anat sorgint, per a infants i joves vinculats als agrupaments escoltes i guies no ha estat un any fàcil ni en molts moments agraït. El març del 2020, la infància del país es va veure confinada a les seves llars. Uns mesos, on es van posar de manifest les desiguals condicions de vida en què creix la infància a Catalunya. A més, vam veure una gestió de la crisi sanitària que sovint oblidava protegir drets bàsics de la infància i joventut. Tot i això, l’escoltisme i el guiatge català vam seguir fent activitats on format virtual per vetllar pel benestar i l’educació dels infants i joves que participen dels agrupaments escoltes. Per nosaltres, era un moment importantíssim per seguir mantenint el vincle amb infants i joves encara que fos de forma virtual.

A principis d’estiu, es van poder tornar a organitzar activitats de lleure educatiu i l’escoltisme i el guiatge hi vam ser treballant amb l’administració els protocols per a la realització d’activitats. Uns protocols que vam seguir per tal de seguir fent centenars de campaments, rutes o casals de forma segura, però que també van servir per dissenyar la tornada a l’escola. Volem remarcar que els caps som joves que duem a terme aquesta tasca ho fem de manera voluntària i ho compaginem, massa sovint, amb feines precàries que ens impossibiliten l’emancipació. Gràcies a tot aquest treball, les valoracions de les activitats d’estiu van ser molt positives, no només pels pocs contagis que s’hi van notificar sinó també per la qualitat de l’activitat pedagògica que tenien les activitats empreses des de l’escoltisme i el guiatge.

El darrer trimestre de 2020, hem constatat, d’una banda, que l’actual govern ha estat permissiu i flexible a l’hora de permetre múltiples activitats productives. D’altra banda,  també ha defensat sempre que escoles, universitats i altres centres formatius puguin seguir fent la seva activitat des de la presencialitat. Per contra, hem vist que les propostes educatives que fem des d’agrupaments escoltes i guies i des de l’associacionisme educatiu de base voluntària, se’ns ha negat la possibilitat de fer-lo de forma presencial en moltes ocasions. Hem trobat a faltar suport de l’administració cap a unes activitats educatives que s’han demostrat sempre segures i necessàries per al benestar i la salut d’infants i joves.

Aquest 2021 comencem amb un nou tancament de la presencialitat dels nostres projectes i activitats és per aquest motiu que l’escoltisme i el guiatge català volem reivindicar que:

– L’escoltisme i el guiatge és segur i essencial; Des de l’estiu estem demostrant que les nostres activitats no són font de contagi, ja que els agrupaments complim tots els protocols d’higiene i seguretat. Per això, cal que se’ns permeti l’activitat tal com passa amb escoles i instituts.

– Hem complert totes les restriccions i mesures que s’han anat anunciant des de l’administració amb rigorositat. A més, sempre que ha calgut, hem treballat conjuntament amb l’associacionisme educatiu i l’administració pública per a l’elaboració de protocols enfocats concretament  a activitats de lleure educatiu.  És doncs, indispensable, que l’administració segueixi comptant amb nosaltres per a l’elaboració de plans que tinguin en compte els drets d’infants a l’educació en el lleure.

– La gestió de la pandèmia no està tenint en compte la realitat i la diversitat de l’escoltisme i el guiatge a escala territorial. Volem mostrar el nostre rebuig al fet que molts infants i joves no hagin pogut anar a l’agrupament a causa de les restriccions de mobilitat durant el cap de setmana, ja que no viuen al municipi o bé la comarca on hi ha l’agrupament. Demanem, doncs, que s’impulsin mesures amb mirada territorial que permetin la mobilitat entre municipis i comarques per poder dur a terme activitats de lleure educatiu.

– En un context de manca de reconeixement i d’un context de vulneració de drets cal que la veu dels infants i joves sigui present al govern quan es prenen les decisions que els afecten.

– És necessari un major reconeixement públic de l’escoltisme i el guiatge i tot el jovent que hi està implicat i es treballi des de les administracions competents en  el reconeixement  de les competències adquirides en l’àmbit associatiu.

És per aquest motiu que, en aquest escenari, l’escoltisme i el guiatge català continuarem ferms en la defensa de l’educació en valors que promovem i fent xarxa amb la comunitat educativa del país. Som un moviment que hem seguit compromeses en la defensa de drets d’infants i joves malgrat els impediments que ens hem trobat amb la pandèmia i la seva posterior gestió per parts dels poders públics. Des d’aquest compromís social i polític, aquest 2021 hi serem sempre a punt per tal de vetllar pel benestar emocional  dels infants i joves del nostre país i garantir-ne els drets.

Categories