comunitats

L'escoltisme i el guiatge, compromès amb la llengua i la cultura

La llengua ha estat sempre una eina per descriure una realitat, un entorn, una societat. Un codi que…

Categories