La FCEG participa al fòrum de responsables internacionals!

La FCEG participa al fòrum de responsables internacionals!

L’Àrea Internacional de la FCEG ha participat al darrer fòrum de comissaris/es Internacionals (IC Forum) celebrat a Atenes del 6 al 9 de desembre.

Sota el lema “Fent les Connexions“, més de 120 escoltes i guies representants de més de 40 països d’Europa hem compartit informació sobre les funcions de l’Àrea Internacional a l’Escoltisme i Guiatge. Hem participat a sessions de formació i d’intercanvi sobre temes tant diversos i rellevants com ara:

  • Com integrar la Dimensió Internacional als programes de formació
  • L’ús de les xarxes socials
  • Les possibilitats de finançament per projectes internacionals
  • Com promoure la dimensió Internacional a les nostra federació o associació
  • Com preparar les unitats per realitzar projectes a l’estranger
  • Com incloure els programes de WOSM i WAGGGS a la nostra realitat
  • Les tendències de la joventut a Europa avui en dia

Entre les diverses sessions i tallers, hem presenciat diversos parlaments, entre d’altres del Secretari General de la WOSM Luc Panissod, i hem avaluat el treball conjunt que es fa des de les regions europees de la WOSM i la WAGGGS. També hem donat a conèixer el Procés d’Unitat de l’Escoltisme i el Guiatge Català, i alhora hem pogut aprendre sobre bones pràctiques d’altres associacions d’arreu d’Europa.

En definitiva, l’IC Fòrum 2012 ha estat una oportunitat per representar la FCEG i Catalunya a la regió europea de l’escoltisme i el guiatge, com també d’aprendre i de reflexionar globalment sobre l’escoltisme i el guiatge que fem localment.

Categories