Diada del pensament escolta i guia 2013

Diada del pensament escolta i guia 2013

Cada 22 de febrer, l’escoltisme i el guiatge d’arreu del món celebrem la Diada del Pensament, que és una oportunitat per prendre consciència de la gran presència que té l’escoltisme i el guiatge arreu del món. També és una oportunitat per imaginar tots junts com hauria de ser aquest món millor que volem, i per començar a fer-lo realitat tot transformant el nostre entorn més immediat, començant pel nostre Agrupament, els nostres barris, els nostres pobles, les nostres ciutats.

Per la Diada del Pensament d’aquest any ens sumem la campanya STOP THE VIOLENCE de la WAGGGS per treballar dues problemàtiques presents a casa nostra: la pobresa extrema i la desigualtat de gènere.

Pensem globalment

L’any 2000, els 193 estats membres de les Nacions Unides acorden 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per complir al 2015 i que permetran una major igualtat al món.

A tres anys vista de la data límit per complir aquests objectius, estem a prop de complir-los?

  • Objectiu del Mil·lenni núm.1: “Eradicar la pobresa extrema i la fam

A nivell mundial, el percentatge de persones que viu amb menys d’1,25$ al dia s’ha reduït a la meitat des de la dècada dels 90, però de forma molt desigual en les diferents regions del planeta. Avui en dia hi ha 1.400 milions de persones que viuen en extrema pobresa, la majoria d’elles situades a l’Àsia meridional i a l’Àfrica subsahariana, on quasi el 50% de la població viu amb menys d’1,25$ al dia.

A casa nostra la pobresa extrema no és gens generalitzada, però sí que trobem indicadors preocupants de major empobriment d’una part important de la nostra població: un 23,7% dels infants de Catalunya viu sota el llindar de la pobresa i 225.000 llars es troben sense cap font d’ingrés.

  • Objectiu del Mil·lenni núm.3: “Promoure la igualtat de gènere”

A nivell mundial, ens hem apropat molt a aconseguir la paritat en l’educació primària: en les regions en desenvolupament, el 2010 per cada 100 nens matriculats a l’educació primària, hi ha 97 nenes matriculades (per 91 que n’hi havia el 1999). En canvi, segueixen existint grans desigualtats pel que fa a l’accés a l’educació secundària: per exemple, l’any 2010 a l’Àfrica subsahariana per cada 100 nens matriculats a l’educació secundària, hi havia matriculades només 82 nenes.

A casa nostra no trobem falta de paritat en l’accés a l’educació primària ni secundària, però sí que trobem altres situacions preocupants de desigualtat de gènere: diferència de salaris per raons de gènere, falta de paritat a les nostres institucions, etc., més enllà de la inacceptable violència de gènere malauradament encara massa present.

Assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenniper al 2015 és difícil, però no impossible.”

BAN KI-MOON, Secretari General de les Nacions Unides.

Actuem localment

Per traslladar al vostre agrupament i a les vostres unitats la reflexió sobre aquests dos temes, us oferim un seguit de recursos amb informació i activitats per totes les branques del cau que us poden servir per celebrar la Diada del Pensament al vostre agrupament:

Fonts:

 

Categories