Posicionament de la Xarxa d'Associacionisme de Catalunya davant del projecte de llei del Voluntariat

Posicionament de la Xarxa d'Associacionisme de Catalunya davant del projecte de llei del Voluntariat

A continuació podeu llegir el posicionament integre que ha emès la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya – de la qual la FCEG forma part – en relació al projecte de llei de Voluntariat que està tramitant el Parlament de Catalunya:

La Xarxa d’Associacionisme de Catalunya és un espai de coordinació i intercanvi entre diferents federacions i plataformes d’entitats de base associativa per compartir necessitats i reptes conjunts i respondre-hi de manera inclusiva amb l’objectiu de visualitzar i enfortir la societat civil al nostre país.

Des d’aquest espai, defensem la participació social de la ciutadania i apostem per un voluntariat o implicació de matriu associativa, basat en la participació col·lectiva, l’absència de lucre, la democràcia interna i l’impacte i transformació personal, local i global. Ens identifiquem, doncs, amb l’associacionisme com a punt de trobada d’aquesta realitat. Per aquest motiu apostem per l’associació com a forma jurídica de referència per respondre a aquesta realitat, tot i que no és l’única possible, i valorem també la participació no formal.

En relació al projecte de llei de voluntariat, l’estiu del 2014 i després d’un important debat, ja vam fer un seguit de reflexions en relació a l’associacionisme i el voluntariat. És en el marc de l’esmentada xarxa que ha sorgit aquest nou text, obert també a altres federacions d’entitats.

  • Apostem per un nou redactat de la llei, més inclusiu amb la diversitat existent i que pugui recollir més adequadament l’extensa realitat associativa. També apostem per incloure aquells elements positius de l’actual articulat, com és que l’administració no gestioni projectes ni activitats de voluntariat.
  • Demanem que una llei d’aquestes característiques es basi en polítiques de foment i suport (reconeixement, visibilitat, espais, finançament, fiscalitat, promoció, foment de la participació, protecció davant d’altres normatives…).
  • Per tal que la llei ajudi a fomentar un voluntariat o implicació de matriu associativa, demanem que faciliti l’activitat de les associacions i altres entitats de base associativa i, alhora, reguli la resta d’entitats sense ànim de lucre que tenen projectes de voluntariat, amb l’objectiu de garantir-ne la bona gestió i promoure models basats en la participació.

Per tot això, considerem que cal una llei per al foment i suport a l’associacionisme que inclogui els aspectes particulars referits al voluntariat. Entenem que aquesta opció ajudaria a resoldre la complexitat existent en l’àmbit d’aplicació de l’actual projecte de llei. En aquest sentit, i abans de redactar un articulat adaptat a aquest enfocament, voldríem demanar al vostre grup parlamentari quin és el grau d’acord amb aquesta proposta.

Les entitats sotasignats són:

– Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
– Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
– Moviment Laic i Progressista
– Federació d’Associacions de Gent Gran Catalunya
– Lafede.cat
– Confavc
– Federació d’Ecologistes de Catalunya
– Consell d’Associacions de Barcelona
– Consell de la Joventut de Barcelona
– Federació Catalana d’Entitats Corals
– Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge
– Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya

Notícia relacionada:

Categories