Decàleg de l'escoltisme i el guiatge per les eleccions al Parlament de Catalunya del 27S

Decàleg de l'escoltisme i el guiatge per les eleccions al Parlament de Catalunya del 27S

El proper diumenge 27 de setembre, els catalans i catalanes estem cridades altre cop a les urnes. Després de gairebé dues setmanes de campanya, des de l’escoltisme i el guiatge volem aprofitar l’oportunitat de canvi que es planteja per reivindicar aquells punts essencials que haurien d’assumir les institucions públiques per garantir un escoltisme de qualitat i a l’abast de tothom els propers anys.

Som comunitat educativa

L’escoltisme i el guiatge, com altres moviments d’associacionisme educatiu, som agents educatius, que treballem pel lliure desenvolupament de les persones  i per això volem:

 • Que en els òrgans de participació sobre polítiques educatives es tinguin en compte les entitats d’escoltisme i guiatge de Catalunya.
 • Espais d’interlocució regulars amb el govern en matèria de política educativa.
 • Espais interdepartamentals periòdics per tractar les polítiques de govern que afecten l’activitat de l’associacionisme educatiu.

Pel reconeixement social

L’escoltisme i guiatge és una forma particular d’entendre i practicar l’educació i la implicació en l’entorn, per la qual cosa necessita una legislació que s’adapti a les seves necessitats i que reconegui i garanteixi la seva naturalesa. Perquè això passi, proposem:

 • Aprovar la  Llei de foment de l’associacionisme, prevista a la Llei 25/2015, del 23 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme, i que aquesta reconegui les entitats de base associativa.
 • Crear un marc legal que reconegui la singularitat de la nostra activitat i de la tasca educativa a través de; reconeixement social, un finançament just, accés al medi natural i a l’espai públic, capacitat per formar-se i reconèixer les competències, i, per últim, una relació més directa, participativa i vinculant amb l’administració i la comunitat educativa.
 • Desplegar políticament les “Mesures de foment, reconeixement i suport de l’educació en el lleure de base comunitària” redactades per la Secretaria de Joventut a l’any 2010 (Departament d’Acció Social i Ciutadania).
 • Coordinar i harmonitzar les legislacions en matèria d’associacionisme educatiu entre els diferents nivell territorials de les administracions.
 • Facilitar i garantir l’accés a locals, espais i equipaments públics necessaris pel desenvolupament de la tasca educativa.

Ens formem

L’escoltisme i el guiatge té una llarga tradició d’autoformació, feta sempre en espais vivencials i de convivència. Aquest sistema de formació s’ha revelat com exitós, per la qual cosa, en cap cas haurà de ser un impediment pel reconeixement de les titulacions pròpies de monitor i director en el lleure. Així, per poder mantenir aquest model formatiu, proposem aquests tres punts:

 • Reconèixer les titulacions de monitor i director que tramiten les escoles de formació de les entitats, i permetre l’obtenció directa dels certificats professionals.
 • Reconèixer la singularitat de les escoles de formació de base voluntària.
 • Acreditació de l’experiència de voluntariat pel reconeixement de competències.

Vivim la natura

L’excursionisme i l’acampada ha estat la via fonamental que ha sostingut la nostra relació amb la natura i molt especialment amb la muntanya. Aquesta ha estat i és una de les activitats principals que ha definit al llarg dels anys la nostra manera d’educar. Més d’un segle recorrent cada racó del planeta tot pujant muntanyes, baixant per valls, travessant boscos, creuant rius, en definitiva, descobrint la bellesa dels paisatges, acampant i alhora descobrint-nos a nosaltres mateixos i allò que hi ha dins nostre.

Per això volem:

 • Que el marc legislatiu reconegui  l’acampada en espais naturals i el seu valor pedagògic i ambiental, i permeti les activitats semiesportives com la ruta en bici, travesses, etc …
 • Que les activitats es puguin dur a terme en indrets i instal·lacions que responguin a les necessitats educatives i que garanteixin la seguretat dels participants.
 • Reconèixer el valor del Raid com una activitat educativa on els infants aprenen a desenvolupar-se sent protagonistes de l’activitat, fet que ofereix l’oportunitat de desenvolupament de competències de lideratge, treball en equip, autogestió, i superació de reptes de forma col·lectiva. És font d’activitats i actituds de descoberta i interacció amb el medi de manera autònoma que cal preservar.

Finançament 

Les entitats de base associativa requereixen del suport econòmic per tal de poder seguir desenvolupant la seva activitat de forma voluntària. Per aquest motiu es reclama un sistema de finançament estable per part de les institucions públiques, que es concreti en les següents mesures:

 • Recuperar el sistema de finançament a través de convenis plurianuals per tal de garantir els projectes i la seva continuïtat, i que eviti les incerteses actuals en relació a la disponibilitat de fonts de finançament real.
 • Permetre que les despeses d’estructura i inversió siguin subvencionables.
 • Permetre que es pugui imputar l’IVA en totes les línies de subvenció, ja que les entitats no el poden recuperar.
 • Millorar els terminis de pagament i simplificar la complexitat actual en el sistema de justificació dels projectes.
 • Estudiar els criteris de repartiment de convenis.
 • Recuperar la línia de finançament per accés a la compra de locals i terrenys on desenvolupar l’activitat.
 • Establir un sistema públic global d’ajuts, bonificacions i exempcions per als infants amb més dificultats econòmiques, gestionat i coordinat per la Generalitat, i especificant els criteris socials i econòmics prioritaris per aquests ajuts.
Categories