L’educació en valors des de la vivencialitat als caus i esplais

L’educació en valors des de la vivencialitat als caus i esplais

L’educació en el lleure a Catalunya es caracteritza per oferir espais privilegiats per a l’educació en valors des de la vivència personal i col·lectiva.

 

Els esplais i els caus eduquen en valors per a un compromís dels infants i joves vers la comunitat. Comparteixen i posen en pràctica molts dels valors que els caracteritzen: igualtat, convivència, respecte, llibertat, pau, amistat, voluntariat, compromís, confiança, treball en equip, autoestima, natura… perquè en definitiva treballen pel mateix: per educar a infants i joves en valors inclusius per tal que amb aquests puguin participar en les seves comunitats de la manera que ells i elles determinin.

 

Aquesta educació la duen a terme des de la vivència. No només reflexionen, discuteixen i debaten en el marc més teòric –que també- sinó que viuen en primera persona els valors en la mesura que els aprenen, quan fan coses pels altres i no només per ells i elles mateixes o quan realitzen un projecte amb el desig de transformar la societat.

 

L’educació en el lleure propicia espais privilegiats per a aprenentatges significatius. És a l’esplai i al cau on els infants i joves aprenen a ser i aprenen a conviure. La multiplicitat i diversitat de projectes que les associacions desenvolupen des de la iniciativa i proactivitat dels infants i joves propicien que cadascú d’ells i elles pugui trobar el seu lloc, aquell espai on descobreix qui és i on se sent còmode, i alhora que aprengui a respectar els altres.

Espais de democràcia i esperit crític

 

Els caus i esplais són a més espais de pràctica democràtica real. Els nens i nenes aprenen sobre democràcia tot dialogant, responsablitzant-se i coresponsabilitzant-se, consensuant decisions, cooperant, solucionant conflictes o problemes col·lectius, i ho fan des del compromís i la implicació vers i amb la comunitat.

 

En aquesta mateixa línia, els joves aprenen l’esperit crític informant-se, formant-se, qüestionant i debatent sobre aquells temes que els inquieten. Els monitors/es o caps s’endinsen en la vida adulta amb aquest esperit crític, des del voluntariat i assumint responsabilitats sobre els infants i joves. Això els i les converteix en bons referents per als infants, mostrant-los un model alternatiu que contribueix a la construcció d’una ciutadania més justa, democràtica, humana i lliure.

 

Espais privilegiats i aprenentatges significatius en l’entorn

 

El món del lleure ancora les seves activitats en el seu entorn. Si bé és cert que un tret característic de l’educació dels esplais i dels caus és que els infants i joves són els protagonistes dels seus propis aprenentatges, també ho és que l’entorn agafa el protagonisme de les seves activitats.

 

L’arrelament al territori de les entitats escoltes i d’esplai, sigui local, comarcal o nacional, contribueix a articular aquest mateix territori teixint xarxes i fent projectes amb impacte territorial i a crear-hi un sentiment de pertinença. En l’entorn urbà, l’apropiació dels municipis o barris a través de les activitats al carrer fomenten la identificació amb l’entorn i el sentiment de ciutadania. Quant a l’entorn natural, les excursions, rutes, campaments, i el raid (en el cas dels escoltes) propicien experiències significatives que els permeten aprendre a estimar el territori mentre el descobreixen amb els propis peus.

 

 

 

Reportatge publicat originalment a Xarxanet.org

Tags:
escoltisme
Categories