Entra en funcionament la Plataforma Virtual de participació del pre-Congrés

Entra en funcionament la Plataforma Virtual de participació del pre-Congrés

Un cop engegat el pre-Congrés i amb tota la documentació llesta per ser treballada, us presentem una eina per facilitar i agilitzar la participació i on també hi haurà un apartat per resoldre dubtes.

 

A punt d’arribar a la meitat del pre-Congrés, posem en marxa la Plataforma Virtual per avançar en el treball de la proposta de documentació de la futura nova associació escolta catalana. La Plataforma és l’espai on podeu compartir i resoldre els vostres dubtes i també serà el mitjà a través del qual podreu presentar les vostres esmenes. A més, tindreu accés a als documents agrupats segons els marcs definits: organitzatiu, formatiu, ideològic i metodològic. En aquest sentit, pareu especial atenció i confirmeu que esteu treballant amb la documentació definitiva (els darrers canvis s’han marcat en un altre color).

 

Cal tenir en compte que aquesta segona etapa el pre-Congrés consta de dues fases. La primera, oberta fins l’11 de març, permetrà aclarir tots els dubtes i esmenar els documents. Si voleu resoldre una qüestió, podreu formular-la a l’apartat Preguntes de la Plataforma i el Grup de Treball la respondrà. En cas de quedar aclarida i si us convenç l’explicació podreu validar el document en la següent fase, però si pel contrari decidiu que no esteu d’acord amb el que s’exposa al text del document és en aquesta primera fase quan podreu esmenar-lo. També es podrà formular esmenes sense haver de preguntar prèviament, per això us haureu de dirigir a l’apartat Esmenes i seguir els passos detallats.

 

La segona fase, del 12 de març a l’1 d’abril, serà el moment de la validació de la documentació i de les votacions de les esmenes. En cas de ratificar el document, n’haureu de deixar constància adherint-vos a la proposta de document penjada a la Plataforma Virtual de participació. Quant a les esmenes, aquelles que obtinguin més vots i compleixin els criteris de representativitat (que es detallaran més endavant) es portaran al Congrés de Caps del 2-3 de juny.

 

Som conscients de la importància d’aquests últims passos i de l’oportunitat que suposa per poder participar activament en una de les decisions més importants de l’escoltisme català els últims anys.

Entra a la Plataforma de Virtual de participació ! Digues-hi la teva i prepara’t pel Congrés de Caps!

 

 

La Plataforma Virtual és una eina de participació ciutadana dissenyada pel projecte Decidim.org, una iniciativa que promou l’ús del programari lliure, aposta pels continguts oberts i promou la transparència i la traçabilitat de processos i mecanismes participatius.

Categories