Fita històrica: s’aprova la Llei de Reconeixement de l’Escoltisme

Fita històrica: s’aprova la Llei de Reconeixement de l’Escoltisme

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de reconeixement de l’escoltisme en el ple celebrat aquest dimecres 22 de març amb el suport dels grups parlamentaris d’ERC, JxCat, la CUP i en Comú-Podem.

Aquesta proposta de llei, impulsada per l’Associació Nacional Parlamentària Escolta de Catalunya (ANPEC) a petició de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, té com a objectiu reconèixer la singularitat de l’escoltisme i guiatge català i regular mecanismes per promoure i projectar aquest moviment internacionalment. La llei també pretén protegir i promocionar l’escoltisme català arreu de Catalunya i en la seva activitat en altres països. 

La llei reconeix la singularitat del moviment a Catalunya, els seus símbols, territorialitat i articulació a través de la FCEG. L’escoltisme té una llarga tradició a Catalunya, i aquesta llei pretén reconèixer-ne la importància. La seva raó de ser i principal missió és educar infants i joves compromesos i crítics capaços de promoure la transformació social. 

L’aprovació de la llei també situa l’escoltisme català a l’àmbit internacional. Com a moviment global, l’aprovació d’una llei a Catalunya és important per a la projecció internacional de l’escoltisme. L’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i Associació Mundial de Noies Guies i Escoltes (WAGGGS) animen a les administracions públiques amb competències en educació, associacionisme i joventut a dur a terme accions que reconeguin les entitats escoltes dels seus territoris com les úniques legítimes per utilitzar els símbols i la terminologia d’aquesta organització. Catalunya se suma a una llarga llista de països i territoris que han reconegut l’escoltisme, com Portugal, França, el Regne Unit o Finlàndia, entre d’altres.

Malgrat l’aprovació de la llei, la FCEG reivindiquem la necessitat d’impulsar marcs normatius amplis per a tot l’associacionisme educatiu que promocionin i protegeixin el sector. Les principals demandes de la Federació són la disminució de la burocratització, una major planificació de la participació infantil i juvenil a nivell municipal i nacional, l’accés a locals i espais públics i l’acompanyament a entitats a l’hora de poder seguir fent activitats a la natura en l’actual context d’emergència climàtica. 

 

Categories