ImpactYOUth

ImpactYOUth

La Regió Escolta Europea de l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) us convida a l’esdeveniment de difusió final del projecte MIYO (Measuring Impact of Youth Organisations), una iniciativa finançada per Erasmus+ implementada conjuntament per la WOSM, YMCA i la Universitat Nacional de Maynooth.

L’esdeveniment ImpactYOUth és l’etapa final del projecte i té l’objectiu de presentar els resultats: les eines de mesura de l’impacte de les organitzacions juvenils. 

Assisteix el dia 22 de febrer de 2023 a Brussel·les, per conèixer la metodologia, els primers resultats i reflexionar sobre el futur de com mesurar l’impacte juvenil!

 

Dates: 21 al 23 de febrer de 2024

Lloc: Alberg Juvenil Brel a Brussel·les

Inscripcions: Abans del 28 de novembre al https://forms.gle/HJY8gGwfALfayfcQ8  

Cost: Despeses de viatge, menjar i de participació a càrrec de les organització

Participants: Caps i càrrecs associatius

Categories