grup Lisboa

La FCEG acull la reunió anual del grup Lisboa

El grup Lisboa, grup de treball dels països europeus amb llengües provinents del llatí, fa més de deu…

Categories