Transparència a través del Balanç Social

Transparència a través del Balanç Social

Publicat a la web d’Escoltes Catalans el 14 d’octubre de 2022.

Un any més, Escoltes Catalans realitzem el Balanç Social d’acord amb el principi de transparència de l’Associació. Aquesta és una eina de l’Economia Social Solidària que permet mesurar el nostre impacte social, ambiental i bon govern durant l’any anterior a la seva publicació. El Balanç consisteix d’una anàlisi qualitativa i quantitativa, de periodicitat anual i difusió pública, que permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i del Mercat Social. Des d’Escoltes Catalans utilitzem els resultats obtinguts per millorar internament, mitjançant l’avaluació d’aspectes compresos dins de sis grans blocs com són la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental i social, o la qualitat laboral i professional.

A continuació, us presentem les millores de les quals estem més orgulloses i que hem dut a terme durant el darrer exercici, corresponent a l’any 2021. Per una banda, ens sentim satisfetes d’haver finalitzat el Pla Estratègic 21-26, definint objectius, línies estratègiques, actuacions i resultats esperats. També hem començat a afrontar els reptes de la Diagnosi de Gènere per tal d’esdevenir una entitat més feminista, començant per treballar el discurs compartit, a través de formacions i mòduls participatius. A més, a dins del projecte Gènere i Feminismes, a finals d’any hem començat a abordar els canvis organitzacionals que ens han de permetre ser una entitat amb una governança més democràtica i horitzontal. Per altra banda, també hem finalitzat el procés d’adaptació del Protocol d’Abusos Sexuals Infantils a la realitat de la nostra associació. Pel que fa a la pandèmia de la COVID-19, malgrat que durant el 2021 les restriccions encara ens van afectar de manera intermitent, però determinant, vam poder començar el curs 21-22 amb certa normalitat, celebrant de nou els fòrums associatius i trobades de manera presencial.

Gràcies al Balanç Social, però, també detectem els mateixos aspectes de millora que l’any anterior, que dividim en tres blocs: cures, participació de qualitat i cohesió social. Per una banda, ens proposem fer compatible la participació a l’Associació amb la vida personal i laboral. Som conscients que cal repensar alguns dels nostres espais de participació per tal que aquesta sigui de més qualitat, millorant així la nostra democràcia interna. Per acabar, Escoltes Catalans volem ser un agent de cohesió social, però sabem que la realitat als agrupaments i encara més als equips associatius és molt homogènia. Així doncs, el Pla Estratègic i el Pla de Transició Feminista posen el focus en aquests reptes, i nosaltres posem la visió, la voluntat i la dedicació per encarar-los aquest curs que tot just comença.

Categories